Monthly Archives: Mart 2018

MOTORLU KURYE KİME DENİR?

Büyük şehirlerin en önemli problemi trafik sorunudur. Nüfus artışı bu sorunun gözle görülür bir şekilde artmasına neden olmaktadır. Bu durumda genel olarak çeşitli problemler ortaya çıkmakta ulaşımda ciddi aksamalar meydana gelmektedir. Trafik sorununa çeşitli alternatif yöntemler bulunmuş ancak bu çözümler düşünüldüğü kadar başarılı olamamıştır. Bu durum dağıtım şirketlerini de olumsuz bir şekilde etkilemektedir. Genel bir tanım ile insanların ihtiyaçları doğrultusunda gönderileri bir yerden başka bir bölgeye taşıyan kişilere kurye elemanı bunların bağlı olduğu firmalara ise kargo firmaları ismi verilmektedir.motorlu kurye kimdir, motorlu kurye kimlere denilir, motorlu kuryenin görevi

 Kargo firmalarının 4 farklı dağıtım şekli bulunmaktadır. Arabalı yaya uçaklı ve motorlu olmak üzere değişen bu dağıtım şekillerinden en uygun olanı çalışanlar arasında paylaştırılmaktadır. Motorlu kurye trafikte en çok rastlayacağımız dağıtım elemanları arasında yer almaktadır. Motorlu kurye olabilmek sanıldığı kadar kolay değildir. Bunun için bazı şartlara uyum göstermek gerekmektedir. Bunlardan birincisi motor ehliyetinin bulunması gerekmektedir. Sadece ehliyet yeterli olmayacağı gibi kişinin trafikte aktif ve kontrollü bir şekilde motor kullanıyor olması gerekmektedir. Bununla birlikte çalışacak olan kişinin geniş bir adres bilgisinin olması gerekmektedir. Bu sayede dağıtım yapılacak bölgeler adres bilgisi sayesinde kolaylıkla bulunabilir. Bu durumda zamandan tasarruf sağlanacaktır. Aynı zamanda motorlu kurye elemanının trafik içerisinde dikkatli ve kontrollü olması herhangi bir kazanın oluşumunu engelleyecektir. Motorlu kurye elemanları dar sokaklara ve mahalle aralarına rahatlıkla girebildikleri için zaman kazanmak adına kestirme yolları kullanabilirler. Bununla birlikte hızlı bir şekilde trafiğe yakalanmadan rahatlıkla dağıtım yapabilirler. Ancak motorun dengesini kaybetmemesi açısından fazla yük yüklenmesi engellenmelidir.

Bu yüzden ağır ürünler yerine evrak belge gibi gönderilerin dağıtımlarının yapılması gerekir. Bu sayede kısa süre içerisinde daha geniş bölgelerin dağıtımlarını üstlenebilecekleri için mesai saatleri içerisinde normalden daha fazla bir dağıtım imkanı sağlanabilir. Ayrıca bu sayede müşteri ve firma arasındaki güven gün geçtikçe artacaktır. Motor kullanabilmek büyük bir dikkat gerektirdiği için dikkatli kişilerden oluşan bir ekip kurulmalıdır. Firmaların herhangi bir mal ve can kaybına mahal vermemek adına tüm ince ayrıntıları gözden geçirerek eleman seçimi yapmaları dağıtımlarında sağlıklı bir şekilde yürütülmesi açısından çok önemlidir.

YAZILI TERCÜME VE SÖZLÜ TERCÜMENİN FARKLI YÖNLERİ

Yazılı çeviri, sözlü çeviri gibi kaynak dildeki metni, hedef dile çevirme esasına dayanır. Yazılı ve sözlü çeviri aynı kategoride değerlendirilse bile, aslında birbirinden işleyiş bakımından oldukça farklıdır. Hedef aynı olmakla beraber, izlenen yol farklıdır. Her ikisin de çeviri yapılmakta fakat tercümanların çalışma şartları birbirine benzememektedir.yazılı tercüme ile sözlü tercüme farkları, yazılı tercümenin farkları, sözlü tercümenin farkları

Yazılı ve sözlü tercümeyi incelersek şu sonuçlara ulaşabiliriz.

Yazılı tercüme yapılacak metin geçmişte hazırlanmış olup, üzerinde çalışma yapmak oldukça kolaydır. Sözlü tercüme ise, anlık konuşma metninin sunulduğu anda, çevirisinin de yapılması gereken bir durumdur. Sözlü çeviri de, tercümanın işittiği konuşmanın çevirisi yapılır, çevirme tercümanın hatırladığı ve şekillendirdiği kadardır. Oysa yazılı çevirme de metnin tamamı aslına uygun bir şekilde, gerekirse düzeltmelerde yapılmak suretiyle yapılır. Sözlü çevirmen bir konferans alanında çeviri yapıyorsa, birçok kişinin çevirisine yetişmek durumundadır. Yazılı çeviri de ise metin bir kişinin eseridir ve acele etmek gibi bir durum söz konusu değildir. Sözlü çeviri de, çevirmenin konuşmalara yetişme çabası hata yapabilme olasılığını arttırıyor. Yazılı çeviri de ise, hata yapmak çok zordur.    Yazılı tercüme yapan kişinin aksine, sözlü tercüme yapan tercüman herhangi bir kaynaktan yardım alma şansına sahip değildir. Konuşma yapıldığı anda, bilgisi dâhilinde gerekli çeviriyi yapar ve dile getirir. Sözlü tercümanlar her zaman daha aktif olmak zorundadır. Hızlı not alma kabiliyetinden, hızlı düşünme, hızlı konuşma onlar için her zaman gereklidir. Çalışma koşulları açısından bakıldığında, yazılı tercümanların daha rahat bir ortamda çalıştıkları gözlenmektedir. Sözlü tercümanlar ise, her zaman göz önündedir.

Yine de sözlü ve yazılı tercümenin hayatımızın vazgeçilmez bir yardımcısı olduğunu unutmamak gerekir. Bu kadar zorluklarla yapılan bu iş, bizlerin hayatını kolaylaştırmaktadır.

Tek Taş Yüzüğün Manevi Anlamları Nelerdir?

Tek taş yüzük özel bir mücevherdir. Belki de bu kadar özel olması biraz fiyatına, biraz da kadınların bu yüzüğe verdiği değerden kaynaklanmaktadır. Tek taş yüzüğün maddi değerinin olduğu açıkça görülebilen bir gerçektir. Peki, bu yüzüğün manevi bir değeri var mıdır? Aslında tek taş yüzüğe manevi değeri yükleyen de yine yüzüğe sahip olan kişinin kendisidir.tektaş yüzüğün önemi, tektaş yüzüğün manevi önemi, tektaş yüzüğün manevi değeri

Kadınların mücevhere olan düşkünlüğü ortadadır. Kadınların doğasında vardır süslenmek… Yüzükler, küpeler, kolyeler… Bunlar kadınların vazgeçilmezidir. Ama tek taş yüzüğe yüklenen derin anlam diğer hiçbir mücevhere yüklenmemiştir. Kadınlar bu yüzüğe neden bu kadar derin anlamlar yüklemektedir? Çünkü tek taş yüzüğü aldıkları andaki heyecanı ve mutluluğu, yüzüğe baktıklarında yeniden yaşamaktadırlar. Örneğin, tek taş yüzük bir evlenme teklifi için kadına verilmişse buna manevi bir anlam yüklenmesinden daha doğal ne vardır? Ve tek taş yüzüğüne her baktığında elbette yüzüğü parmağına taktığı ilk günkü duyguları yeniden yaşayacaktır.

Kısacası, tek taş yüzüğün kadınlar için bu kadar özel bir mücevher olmasının nedeni, yüzüğün özel bir kişiden, özel bir sebeple alınmasıdır. Tabii tek taş yüzüğün kadına da kendini özel hissettirdiğini söylemeye gerek yok…

Osmanlıda mücevherlere neden önem verilmiştir?

Günümüzde mücevher bir estetik göstergesi olarak kabul edilir çoğunlukla. Ancak ekonomik ve sosyolojik olarak incelediğimizde mücevherin aslında bir zenginlik ve güç göstergesi olduğunu anlayabiliriz. Mücevher sahipliği dolayısıyla , sahip olan kişi için, sahip olmayan üstünde bir güç göstergesi olduğu gibi, mücevherlerin de değerleri üzerinden mülkiyetini taşıyan kişiye diğerleri üzerinde güç ve otorite kurma yetkisi verdiğini hem günümüz toplumunda hem de tarihsel olarak rahatlıkla görebiliriz. Osmanlıda da , mücevherlerin böyle bir anlam taşıdığını rahatlıkla söyleyebiliriz.mücevherin önemi nedir, mücevher neden kullanılmalı, hangi amaçla mücevher kullanılır

Mücevher günümüzdekinin aksine bir kadın aksesuarı olarak bilinen bir şey değil, çoğunlukla bir güç ve zenginlik simgesi olarak görülmekteydi. Padişahların ellerine değerli taş ve madenlerden yapılmış yüzükler ve kaftanlarına büyük ,gösterişli ve değerli iğneler takması elbette ki bir tesadüf değildir. Padişahların ellerine taktıkları her yüzük aynı zamanda padişahın sahip olduğu farklı otorite ve güçlerin sembolüdür de. Sultanlar için de aynı şey söz konusu olmuştur. Sultanlar daima haremdeki diğer kadınlardan farklı giyinmişler ve çok daha değerli mücevherlerle donatılmışlardır. Bu da sultanın haremdeki diğer kadınlar üstündeki gücünün bir göstergesi olmuştur.

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ YÜKÜMLÜLÜKLERİ NELERDİR?

İş güvenliği uzmanları her iş kolu için başvurulması gereken uzmanları kapsamaktadır. İş güvenliği uzmanlarında ağır ya da hafif iş kollarına göre farklı derece görevler yer almaktadır. Her iş kolu ağır ya da hafif derece risk taşıdığı için olası risklerin bu uzmanlar tarafından bulunması ve rapor edilmesi gerekmektedir. İş güvenliğinde olası risklerin önceden görülmesi ve önlem alınması o işin hem verim açısından daha çok yükselmesini hem de iş kazalarının azalmasını sağlamaktadır. Bu nedenle de iş güvenliği kanununa göre her iş yerinin iş güvenliği uzmanı bulundurması zorunluluğu bulunmaktadır. Olası risklerin önceden görülmesi yüksek kayıplar olabilecek kazaların önlenmesi için gereklidir.iş güvenliği uzmanlarının yükümlülükleri, iş güvenliği uzmanlarının sorumlulukları, iş güvenliği uzmanlarının görevleri

İş güvenliği uzmanlarının yükümlülükleri arasında çalışan iş kolunun yapısını bilmek ve iş yerinin çalışma şeklini takip etmek bulunmaktadır. İş yerinin çalışma şekli, işçilerin sağlık durumları, eğitimleri, iş yerindeki güvenliğin sağlanabilmesi için gerekli olan temel şarttır. Eğer iş kolu ağır bir işe dayanıyorsa iş riskleri hesaplanarak iş sahibinin konu hakkında bilgilendirilmesi ve önlem alınması gerekmektedir. Bu şekilde olası riskler azaltıldığı gibi sıfıra indirilebilmektedir. Bunun yanı sıra çevresel faktörlerin de değerlendirilmesi ve iş için risk oluşturan durumların tespit edilerek iş sahibine bildirilmesi gerekmektedir. Çevrede koruma sağlanması endüstri, maden ya da inşaat gibi alanlarda gereklidir. Bu nedenle iş güvenliği uzmanının çevre koşullarında koruma sağlanmasına da yardımcı olması gerekmektedir.

İş güvenliği uzmanlarının yükümlülükleri arasındaki ilk görev risklerin önlenmesidir. Eğer çalışan iş yerinde risklerin önlenmesi tam olarak sağlanamıyorsa da azaltılması ya da işin durdurulması gerekmektedir. Bunun yanı sıra çalışanlar için yeterli koruyucu donanımın sağlanıp sağlanmadığı ya da çalışan harici gelen kişilerin koruyucu donanım kullanılmasına teşvik edilmesi de gerekmektedir. İş güvenliği uzmanları her iş kolunda olması gereken uzmanlardır. Bunun için gerekli eğitimlerin alınması, çalışanların güvenlik konusunda eğitilmesi ve yapılan güvenlik seminerlerine katılınması gibi görevler de yer alabilmektedir. İş güvenliği uzmanlarının raporları da iş sahibi tarafından bağlayıcı unsur demektir. Yapılan işin risklerini yok etmesi için iş sahibinin bilgilendirilmesi gerekmektedir.

Berber Koltuğu Alırken Nelere Dikkat Edilmelidir?

Berber koltukları, berberlerde ve erkek kuaförlerinde, konforlu bir çalışma alanı yaratırken çalışma alanına da işlevsel özellikler kazandırır.

Berber koltuğu alırken her şeyden önce güvenli ve kaliteli olduğundan emin olmak gerekir. Özellikle devrilmez özelliği taşıyan tasarımlar müşteriye güvenli bir ortam sunarken,berber koltuğu almak, berber koltuğunda nelere dikkat edilmeli, berber koltuğunda neler önemli

360 derece döndürülebilen gösterişli tasarımlar, ince naif hatlı modeller hizmet sunumunu kolaylaştırır.

Güvenliğin yanı sıra koltukların konforlu olması da göz önünde bulundurularak, berber salonunun şıklığına değer katılabilir. Kaliteli kumaş kaplamalı veya orijinal deri kaplamalı dizayn harikası olan berber koltuğu modelleri, her açıdan rahatlık ve başarılı çalışma saatleri yaratıyor. Konforlu berber salonlarının vazgeçilmezi olan berber koltuk modellerinden, ergonomik ya da masküler deri kaplama seçeneklerinden birini tercih edebilir. Ayrıca berber salonunun dekorasyonuyla bütünleşecek renklerde berber koltuğu seçmeye özen göstermek gerekir.   Her ölçüye özgü tasarlanan modeller tercih edilerek çalışma alanında ekstra bir yer açılabilir, ortama ferahlık kazandırılabilir.

Kaliteli, kırılmaz, bükülmez ve boyası dökülmeyen koltuklar tercih edilerek uzun süre kullanım hedeflenmelidir. Berber koltuğunun, darbelere ve ağırlıklara karşı dayanıklı olup olmadığı almadan önce test edilebilir.

Ayrıca küçültülüp yükseltilebilen elit tasarım hatlarına sahip berber koltuk takımları çocuklar müşteri potansiyeli içerisinde olduğu düşünülerek tercih edilebilir.

Son yıllarda insanların en çok dikkatli ettiği noktalardan biri de sağlıklı ürünler kullanmak. Bu yüzden berber koltuğu tercihini yaparken de kanserojen maddelerden uzak durularak şekillendirilen ve üretiminde herhangi bir yan sanayi maddesi kullanılmayan, hijyenik koltukları tercih etmek sağlık açısından önem taşır.