Eğitimde Ailenin Önemi

By | Mayıs 3, 2016

Çocuk eğitimi ne zaman başlar?

Eğitim, anne karnında başlayan önemli bir süreçtir. Ailenin eğitimdeki rolü ise kuşkusuz tartışmasızdır. Hem okul öncesi hem de okul döneminde aile, çocuğun eğitimi konusunda önemli roller üstlenir. Çocuğun kişiliğinin okul öncesi dönemde önemli ölçüde tamamlandığını da düşünürsek, ailenin bu konudaki önemi daha iyi anlaşılacaktır. Okul dönemi ile başlayan süreçte, her ne kadar öğretmen rol modeli de devreye girse, anne ve babanın öğrenilenleri pekiştirmesi vve desteklemesi elzemdir. Ayrıca okula devam eden çocuk, hala ailesiyle daha fazla zaman geçirmekte ve yaşam boyu edineceği tecrübelerin büyük bir kısmını bu dönemde kazanmaktadıraile eğitimi, aile içi eğitim, eğitimde aile

Ailede sevgi ortamının  bulunması

Aile içinde hiçbir kötü duygunun olmadığı, çıkar ilişkilerinin bulunmadığı, son derece natürel ortamlardır. Her çocuğun bu ortama sahip olma şansı olmasa da, olması gerekeni konuşmak gerekirse çocuğun bu ortamda yeterince sevgiyi alarak ve sevgi duyarak yetişmesi önemlidir. Sevgi çocuk için yaşamsal gereksinimlerden birisidir. Kişiliğin oluşmasında, diğer insanlarla olan etkileşimlerinde, sevgi çocuğun yoğrulmasında en büyük faktördür Bu nedenle çocukluğunda yeterli sevgiyi görmemiş bireyler, birtakım psikolojik sorunlara karşı daha meyillidirler. Sevgi ile birlikte, ilgi de çocuk eğitiminde önemlidir. İlgi ile büyüyen çocukların, özgüven sorunu yaşama riskleri daha düşüktür. Anne ve baba çocuk için en iyi rol modeldir. Bu nedenle her olay karşısındaki anne ve babanın tutumu çocuk için model olacağından anne ve babanın doğru tutum ve tavır içinde olmaları önemlidir.

Çocuk eğitiminde aileler neler yapmalı?

  • Her şeyden önce çocuk; sevgi,saygı ve ilgi ile büyütülmelidir
  • Çocuğun bebeklikten itibaren kendine özgü duygu, düşünce ve isteklerinin olduğu bilinmelidir. Kendi doğrularını çocuğa anlatmaksızın dikte eden ebeveynler, çocuklarını mutsuz ederler ve onların kişilik gelişimini baltalarlar.
  • Çocuklara sorumluluk duygusunu öğrenmeleri için görevleri yerine getirmesi desteklenmelidir
  • Çocukların yaptıkları yanlışlar nedeniyle ağır bir dille eleştirmekten ve ağır ceza vermekten kaçınmalı, doğru davranışları desteklenerek yanlış yapma eğilimleri ortadan kaldırılmaya çalışılmalıdır
  • Çocukların söyledikleri ne olursa olsun, onları iyi dinlemeli ve anlamaya çalışmalıdır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir