Ortodonti Tedavisi Sonrası

By | Ocak 24, 2020

Pekiştirme Tedavisi – Ortodonti Tedavisi Sonrası Koruma Ne Demektir ?

Pekiştirme, diş teli veya diğer ortodonti tedavisi yöntemleriyle uygulanan tedavilerin ardından dişlerin tekrar eski haline dönmesini engellemek için yapılan uygulamalardır. Pekiştirme tedavisi,aktif tedavi sonrasında düzgün bir şekilde sıralanmış olan alt ve üst dişlerin bu pozisyonlarını korumaya yönelik yapılır. Genellikle her ortodontik tedavi sonrasında uygulanır. Süresi ve ne şekilde yapılacağı, tedavi öncesinde dişlerdeki bozukluklara, uygulanan tedavi yöntemine ve toplam tedavi süresine göre değişmektedir.

Diş Teli Tedavilerinde Dişlerin Hareket Etme Süreci Nasıldır?
Çapraşıklık bulunan, yamuk veya dönük durumda olan, kapanış bozukluğu olan dişlerin ortodontik tedavisi amacıyla çok çeşitli teknikler uygulanmaktadır. Tüm bu tekniklerin amacı dişleri, alt ve üst çene kemiğinde doğru yerinde konumlandırmak, çiğneme ve yiyecekleri ısırma esnasında alt ve üst dişler arasında doğru bir ilişki ve kapanış elde etmektir.Hangi yöntem uygulanırsa uygulansın, dişleri düzeltmek ve doğru konumlandırmak amacıyla değişen oranlarda kuvvetler uygulanmaktadır. Dişleri hareket ettirebilmek için uygulanması gereken minimum kuvvet, kılcal damar kan basıncına eşit olan 26gr/cm3’lük kuvvettir. Bu miktarda veya bundan daha fazla bir kuvvet dişe iletildiğinde, çene kemiği içinde yer alan diş kökü, içinde bulunduğu çene kemiğine bu kuvveti iletir. Kuvveti alan çene kemiği içerisinde kompleks biyokimyasal bir süreç başlar. Kuvvetin iletildiği yönde kemik erimesi oluşur. Ardından, diğer yönde kemik yapım süreci başlar. Tedavi tamamlanıp uygulanan tedavi mekanikleri çıkartıldığında, düzelmiş ve yeni yerlerine gelmiş olan diş kökleri, etrafını saran kemiğin henüz tam kalsifiye olup sertleşmemesinden ve diş köklerinde bulunan elastik yapıda olan liflerin çekmesinden dolayı eski pozisyonlarına dönme eğiliminde olurlar. Genelde tam tedavi başlangıcındaki duruma dönülmemekle birlikte, küçükmiktarlarda geri dönüşler olabilmektedir. Bu geri dönüşleri engellemek amacıyla pekiştirme tedavisi uygulamaları yapılmalıdır.

Diş Teli Pekiştirme Tedavisi Nasıl Yapılır?
Diş teli tedavisi süreci tamamlandığında, diş telleri sökülerek dişler temizlenir ve diş minesi tamamen tedavi öncesindeki pürüzsüz ve parlak şekline kavuşur. Diş tellerinin sökülmesinin ardından uygulanan pekiştirme uygulamaları genel olarak hareketli ve sabit olmak üzere iki sınıfa ayırılabilir.

Hareketli Pekiştirme Uygulamaları: Bu gruptaki uygulamalar, genelde dişlere takılıp çıkartılabilen çeşitli apareylerin uygulanmasıyla yapılmaktadır. Tedavi sonunda hastadan alınan ölçüden elde edilen modellere, diş laboratuvarlarında çeşitli apareyler yapılır. Bunlar, şeffaf ve tüm dişleri iç ve dış yüzeylerinden bir kılıf gibi saran dişlikler veya akrilikten yapılma ve üst damağa oturan, sert yapıda olan apareylerdir. Özetle; Essix plakları veya çeşitli termoplastik malzemelerden yapılan esnek apareyler ve Hawley plakları bu sınıfa girmektedir.

Sabit Pekiştirme Uygulamaları:Lingual retainer (riteynır) veya sabit retainer adı verilen bu pekiştirme yönteminin mantığı, dişlerin damak veya dil tarafında yer alan iç yüzlerine boydan boya bir tel veya başka bir malzeme yapıştırılarak hareket etmelerini engellemektir. Bu yöntem genellikle alt ve/veya üst ön bölgede yer alan 6 dişe uygulanmakla beraber, 8 diş veya tüm diş dizisine de uygulanabilir. Bu sabitleyici tel dışarıdan belli olmaz, görünmez. Yeme, içme ve konuşma sırasında hiçbir rahatsızlık da vermemektedir. Birbirine bağlanmış olan dişler bir blok oluştururlar ve hareket edemezler. Kullanılan malzeme genelde çok sarımlı teller veya fiber malzemelerdir. Çok sarımlı teller, belli oranda esneklik sağladığı için dişlerin doğal olan küçük miktarlarda ileri ve geri hareketlerine izin vermektedir. Ancak dişlerin yer değiştirmesine engel olmaktadır.

Her iki yöntem ile dişlerin mevcut konumlarının korunması hedeflenir.

Diş Teli Pekiştirme Tedavisi Ne Kadar Sürer?
Bu soru, tüm diş teli tedavisi gören hastalar tarafından en sık sorulan sorular arasından yer almaktadır. Belli bir süre diş telleri ile tedavi görmüş ve düzgün sıralanmış güzel dişlere sahip olan hastalar, bu durumun bozulmasını istememektedirler.Aktif tedavi süresi ve tedavi öncesinde dişlerdeki bozukluk, bu süreyi belirleyen etkenler arasında yer alır. Sabit pekiştirme günlük hayatta hastaya hiçbir rahatsızlık vermediğinden, uzun yıllar hatta hayat boyu devam edebilir. Pekiştirme tedavisinde genel kural, pekiştirmenin aktif tedavi süresinin en az yarısı kadar bir süre devam etmesi yönündedir. Örneğin; 2 yıl süren bir tedavinin ardından, en az 1 yıl süren bir pekiştirme dönemi olmalıdır. Ortalama olarak en az 6 ay pekiştirme tedavisine devam edilebilir.Dişlerde aşırı yamuklar, dönüklükler veya aralarında açıklık bulunan durumlarda mutlaka sabit pekiştirme (sabit retainer, lingualretainer) yapılmalıdır. Buna ek olarak sabit retainer varken, üstüne hareketli şeffaf dişlik de yapılabilir.

Hareketli pekiştirme yöntemlerinde kullanılan dişlikler dişlerin durumuna göre, 1ay ila 6 ay arası bir süre gece ve gündüz olmak üzeresürekli, daha sonra ise geceleri kullanılır. Ortalama olarak 1 yıldan sonra, gece takma sayısı gitgide azaltılır. Sonunda, haftada veya 2 haftada 1 şeklinde kullanılır.

Pekiştirme Tedavilerinde Nelere Dikkat Edilmelidir?
Diş teli tedavisi (ortodonti tedavisi) tamamlanan hastalar, kontrollerine mutlaka düzenli olarak gitmelidirler. Tedaviden sonraki ufak tefek bozulmalar genelde hastanın kontrollerine düzenli olarak gitmemesinden kaynaklanmaktadır. Hareketli pekiştirme sistemlerinde, ortodonti uzmanının önerdiği sürelere uymak gerekmektedir. Apareylerin bakımı ve temizliği mutlaka düzenli olarak yapılmalıdır. Sabit pekiştirmelerde kullanılan teller dişlerin iç yüzeyine yapıştığından, bu bölgelerin çok etkin bir şekilde fırçalanıp temizlenmesi gerekmektedir. Düzenli aralıklarla ortodonti uzmanı veya diş hekimi tarafından kontroller yapılmalıdır. Bu tellerde kopma olduğunda, takılan pekiştirme apareyleri kaybedildiğinde veya kırıldığında, dişlerde en ufak bir hareket hissedildiğinde mutlaka tedavi gördüğünüz ortodonti uzmanına başvurunuz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir