Tag Archives: akran zorbalığı

Akran zorbalığı nedir?

Zorbalık, bir çocuğun kendi yaş grubundaki diğer çocuklara sözlü veya fiziksel olarak saldırmasıdır. Akran zorbalığında, zorbalığı yapan kişi, fiziksel veya sosyal olarak zorbadan daha güçlüdür ve sürekli, kasıtlı ve kasıtlı olarak karşı tarafa zarar verir. Zorbalığa uğrayan çocuk kendini savunamaz. Zorbalık, oyunlarda lakap, karalama, dedikodu, tehdit, aşağılama, hakaret ve dışlama, hırsızlık, malına zarar verme ve… Read More »